Varumärkesplattform

Detta är sammanfattningen av vår övergripande varumärkesplattform. Den beskriver vilka Lantmännen är, vad vi gör, vad vi står vi och vad vi verkar för. Vår varumärkesplattform är grunden för allt vi erbjuder, vad vi bidrar med till våra ägare, kunder och konsumenter och hur vi visar detta.

Vår varumärkesplattform omfattar alla verksamheter, varumärken och målgrupper. Målet är att ha ett kundfokuserat arbetssätt och att åstadkomma enhetlighet, relevans och synergieffekter genom hela Lantmännen.

Vår varumärkesplattform är övergripande för hela koncernen. Med Lantmännenvarumärket som grund utvecklar vi spetsigare varumärkesplattformar direkt mot våra olika målgrupper och marknader. Våra olika produktvarumärken har egna varumärkesplattformar. Har du i ditt arbete med Lantmännen behov av mer information så kan du vända dig till respektive bolags marknadsavdelning.

För vissa affärer har vi av verksamhets- och varumärkesskäl valt att skapa egna identiteter utanför Lantmännens varumärke. Swecons verksamhet är t. ex. direkt knuten till Volvos entreprenadmaskiner och använder därför en plattform som är i linje med Volvo Construction Equipment:s identitet.

Lantmännens varumärkeslöfte - vad vi lovar våra intressenter

Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord

Lantmännens vision – vår långsiktiga målbild

Vi leder förädlingen av åkermarkens resurser på ett innovativt och ansvarsfullt sätt för morgondagens lantbruk.

Lantmännens syfte/mission – varför vi finns till

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk.

Lantmännens uppdrag till våra ägare

  • Att  bidra till lönsamheten på medlemmarnas gårdar
  • Att optimera avkastningen på medlemmarnas kapital i föreningen

Lantmännens affärsidé – vad vi är och kan och hur vi därifrån skapar affärer

Vi är ett Lantbrukskooperativ som förädlar åkermarkens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Genom vår samlade kunskap och våra verksamheter från jord till bord leder vi utvecklingen av spannmålsvärdekedjan. Vi agerar på en internationell marknad där Sverige utgör basen för våra verksamheter.

Lantmännens unika tillgångar – det som särskiljer oss från konkurrenterna

  • Ägs av svenska lantbrukare
  • Verksamheter i alla delar från jord till bord 
  • I framkant inom forskning och hållbar utveckling
  • Ledande i att skapa värde från åkermark med fokus på spannmål

Lantmännens värderingar och det som ska påverka, genomsyra och känneteckna våra handlingar, aktiviteter och organisation.

Våra värderingar är:

  • Handlingskraft
  • Helhetssyn
  • Öppenhet.