Typografi

Lantmännens identitetstypsnitt används vid all kommunikation kring odlingsprogrammet Klimat & Natur.

LM Serif används primärt för rubriker. LM Sans används primärt för underrubriker och brödtext.

LM Serif Bold, Medium, Regular och Light

LM Sans Bold, Medium, Regular och Light