Typografi

Lantmännens identitetstypsnitt används vid all kommunikation kring
odlingsprogrammet Klimat & Natur.
LM Serif används primärt för rubriker. LM Sans används primärt för brödtext.

LM Serif Bold, Medium, Regular och Light

LM Sans Bold, Medium, Regular och Light