Garanten i banners

Banner för produktvarumärke följer samma regler som övrig kommunikation. Formaten är ofta små vilket ställer krav att utformningen hanteras så att Garanten blir tydlig och läsbar, vilket ofta innebär andra storlekar än Garantens riktlinjer.

Banner hög

En hög och smal banner är ofta en utmaning för att presentera Garanten på ett tydligt och läsbart sätt. Ofta maximeras bredden till hela ytan med endast en liten marginal till höger.

Läs direktiven kring Garanten i trycksaker och reklam.

Bannerkampanj, bred och låg.

I ett klassiskt bannerformat blir Garanten antingen mycket stor, om 1/4-regeln följs. Därför krävs en bedömning för att hitta en bra storlek, i förhållande till formatet och avsändande varumärke. 

Det är viktigt att Garanten inte blir liten och otydlig, men samtidigt inte tar över.