Garanten i banners

Banner för produktvarumärke följer samma regler som övrig marknadskommunikation. Formaten är ofta små vilket ställer krav att utformningen hanteras så att Garanten blir tydlig och läsbar, vilket ofta innebär andra storlekar än Garantens riktlinjer.

Garantens grundutformning används

En banner följer Garantens riktlinjer för trycksaker och reklam.

Inom kategori livsmedel betyder det att grundutförandet med "Bra mat från Lantmännen" ska användas med placering nere till vänster på kommunikationsenheten, men att det på grund av bannerns format ofta krävs anpassning av storleken, läs mer här.

Banner hög

En hög och smal banner är ofta en utmaning för att presentera Garanten på ett tydligt och läsbart sätt. Ofta maximeras bredden till hela ytan med endast en liten marginal till höger.

Läs direktiven kring Garanten i trycksaker och reklam.

Bannerkampanj, bred och låg.

I ett klassiskt bannerformat blir Garanten antingen mycket stor, om 1/4-regeln följs. Därför krävs en bedömning för att hitta en bra storlek, i förhållande till formatet och avsändande varumärke. 

Det är viktigt att Garanten inte blir liten och otydlig, men samtidigt inte tar över.