Användning av färg

Lantmännens utseende är baserat till den gröna färgskalan. Vår primära gröna färg utgör grunden och komplementeras av ytterligare gröna nyanser. 

Det är viktigt att det huvudsakliga intrycket av enheten ska vara grön. 

Färganvändning

Grönt är vår primära färg och ska utgöra basen i layouten.

  • Rubrik sätts alltid i grönt eller mot grön bakgrund
  • Priser sätts primärt i grön färg.

Utöver våra gröna färger arbetar vi med tre andra färger till några specialfunktioner. Dessa hämtas från våra kompletterande färger:

  • Sandfärg användas till bakgrund.

  • Blått används för att skapa uppmärksamhet. Markera ett grafiskt element eller kort text för att lyfta någon information. Den ska inte användas som bakgrund och får inte ta uppmärksamhet från den gröna färgen.

  • Grå 90% och svart används till text och t.ex till rekommenderade priser.
    Använd 100% svart till tidningsannonser. Mot en grön bakgrund används vit text.

  • Priserbjudande sätts i grön färg men kan också sättas i orange. Medium och mörkgrön bakgrundsfärgen på erbjudandet är ljusgrön.

Samtliga färgkoder hittar du under Grafiska byggstenar.