Exempel fotobrief

Här visas exempel på bilder och hur riktlinjerna kan användas för bästa resultat.

Packshot hemsida

Syftet med dessa bilder är att visa upp produkter från Lantmännens varumärken. Det är då viktigt att hitta ett sätt att visuellt lyfta Lantmännen utan att dra ner uppmärksamheten från produkterna i bild. Därför är både skuggspelet och den gröna färgen starkt närvarande här.

Packshot hemsida

Enhetlig variation
För att ge ett lugnt, enhetligt men samtidigt ett varierat uttryck jobbar vi med alla de olika bakgrunderna och materialen som tagits fram. Materialen ska kunna mixas och matchas fritt. Inga props används här – endast förpackningar i bild.


Perspektiv
Rakt framifrån eller rakt ovanifrån för att få ett konsekvent uttryck och för att förpackningarna ska få maximal exponering och ta för sig. Det är förpackningarna som är hjältarna i bilden.

Till ovanifrånperspektivet: Välj en yta i ett grönt material
eller en av de gröna nyanserna som bakgrund.

Matbilder - Kampanj

När det vardagliga och enkla är en stor del av kampanjidén, visar vi produkt i bild, utan förpackning, för att komma folkets vardag så nära som möjligt.

Här är den gröna färgen närvarande medan skuggspelet har fått ta mindre utrymme, eftersom det skulle bråka för mycket med text, logotyp och andra element (se nedan).

Matbilder hemsida

Perspektiv
Syftet med dessa bilder är att finnas på hemsidan och representera olika områden där vi pratar om Bra mat.
I dessa bilder vill vi därför lyfta ”Bra mat från Lantmännen” och inspirera med härliga bilder på maträtter och råvaror. Perspektivet är ovanifrån främst för att passa in på de bildformat som finns på hemsidan men också för att ge maten och råvarorna maximalt fokus.

Set
Vi befinner oss på en neutral köksbänk då maten och råvarorna är huvudfokus i dessa bilder (En grön yta skulle se ”kampanjigt” ut här, och inte autentiskt). Några få enkla props används för att höja känslan av matlagning och vardag. Det ska kännas enkelt, men framförallt se gott ut.

Skuggor & ljus
Vi jobbar med ett naturligt ljus som ger långa skuggor. Tanken är att få känslan av att ljuset skiner in från ett fönster för att känna närvaron från naturen.
Den gröna färgen är en viktig detalj och skapar igenkänning även här, den närvarar i form av gröna råvaror.

Produkter i kommunikation

Studiolandskap uppbyggt med de nya gröna komplementfärgerna.

Klimat & Natur är garanten avsändare, men vi visar den med Logotypen för att
visa att underlagsfärgen har tillräcklig kontrast mot grodden.

Samlat intryck