Välkommen till Lantmännens identitetsmanual

Manualen vänder sig till alla som arbetar med kommunikation av varumärket Lantmännen. Den finns till för att säkerställa att kommunikationen av våra verksamheter och bilden vi förmedlar av Lantmännen är konsekvent i både uttryck och formgivning.

Vår visuella identitet

Det är viktigt att vår grafiska identitet förmedlar att Lantmännen är ett framtidsorienterat och innovativt lantbrukskooperativ. 

Med ett kraftfullt och spirande formspråk och inspirerande bilder bjuder vi in mottagaren till vår gröna värld. Med hjälp av informationsgrafik visar vi resultaten och effekten av vårt arbete. När vi pratar gör vi det med rösten från lantbrukskooperativet - stolta över att vi kan utgöra en avgörande skillnad för framtiden. 

Den visuella identiteten är en stark del av vårt varumärke och uppdateras löpande för att vara ett effektivt verktyg.

Läs mer om vårt varumärke, dess historia och framtid under Varumärkets grunder.