Profilprodukter

När det gäller profilprodukter och kläder arbetar vi med en gemensam leverantör för att säkerställa Lantmännens varumärke och värden. Val av produkter och profilering av dessa hanteras varsamt.

För att säkra upp hanteringen och tillverkning styr vi alla inköp till vår leverantör, vilket gör att tillämpningen anses som "fast".

Profilprodukter

Profilprodukter och profilkläder är ett av flera verktyg i vår varumärkeskommunikation . Profilprodukterna ska spegla Lantmännens verksamhet och vårt fokus på hållbar utveckling. 

Utgångspunkten för basmaterialet är produkter där materialval och en enkelhet i utsmyckning ger uttrycker vår miljömedvetenhet. Trycket på profilprodukterna ska vara logotyp i enfärg eller flerfärg alternativt Grodden i enfärg eller flerfärg.

Ett viktigt inslag i Lantmännens visuella identitet är den spirande grönskan, känslan av mångfald i det gröna. Välj gärna produkter som går att tillverka i olika gröna färger.


Shopen är öppen för alla.
Ingång för lantbrukare, kunder & konsumenter
Ingång för Lantmännen-anställda

Kvalitet och detaljer

En profilprodukt kan vara allt från enkla give aways på en mässa till trevliga personalgåvor och presenter. Oavsett vilket lämnar en produkt alltid ett avtryck efter sig som kopplas samman med vårt varumärke.

Därför samarbetar vi med noga utvalda partners som följer vårt högt satta krav för miljö, produktion och omvärld. 

Vi strävar efter att god kvalitet och smakfull profilering, gärna med genomarbetade detaljer.  

Exempel: Pennor

Exempel: Skrivhäfte

Exempel: Vattenflaska

Exempel: Nyckelband

Exempel: Piké

Vi låter sy upp egna kollektioner av vissa plagg, som ska leva en längre tid och därmed blir viktigare identitetsbärare.