Lantmännens piktogram

Våra piktogram − ofta en starkt förenklad bild i ett illustrativt manér − är framtagna för att representera och visualisera ett objekt eller ett begrepp. Piktogrammen används med fördel för att illustrera eller förstärka en text eller ett område. De ska inte användas i för små storlekar.

Piktogram kan användas kreativt i layout. 

Lantmännens piktogram kan dras upp stort som blickfång i en bild, eller användas för att åskådliggöra ett flöde eller en kedja av händelser. Piktogrammen kan också animeras i till exempel informationsgrafik.

Piktogrammens fyra varianter

Våra piktogram finns i fyra olika utföranden:

  1. Grön illustration på beige bakgrund
  2. Vit illustration på beige bakgrund
  3. Grön illustration frilagd
  4. Vit illustrationfrilagd (exemplifierad på grön bakgrund i bilden)

Piktogramexempel

Våra piktogram är utformade för att visualisera våra olika divisioner och verksamhetsdelar samt detaljer och skeenden i våra närhet.