Nedladdningsbara garanter

Garantens uppbyggnad

Garanten är uppbyggd för att skapa en visuell koppling mellan det varumärke som använder den och Lantmännen. 

De element som används är desamma, oavsett om Garanten sitter på en förpackning eller social media-app, med mindre variationer vad gäller layout beroende på yta/enhet.  I slutändan handlar det om att skapa en enkel men tydlig koppling mellan den aktuella produkten och Lantmännen.

 

Olika utföranden för olika tillfällen

Garanten består av tre komponenter:

 1. Knappen    
 2. Flaggan    
 3. Textbudskapet

Knappen är placerad ovanpå flaggan med skugga, medan textbudskapet är placerat i flaggan. Flaggan är liggande, vänster- eller högerställd, och får inte vändas upp och ner.

När garanten används tillsammans med produktvarumärken ska fliken alltid peka inåt mot bärarens/enhetens mittlinje, oavsett om garanten används på en förpackning, annons, roll-up eller annan enhet.

Minsta tillåtna storlek är en bredd på 31 mm.

Logotypen och knappen följer samma direktiv som logotypen vad gäller färg, läs mer här.

Storlek och placering - Grunder

I marknadsmaterial placerar vi Garanten i det nedre vänstra hörnet för att ge utrymme åt produktvarumärkets egen logotyp. Placeringen är fast för alla typer av enheter, det enda undantaget är placering på förpackningar

Minsta avstånd från flaggans nedre kant till enhetens botten = flaggans höjd.

Att tänka på: Vid tv-reklam, stortavlor etc. där det finns en ram runt enheten kan höjden behöva justeras för ett korrekt utseende!

 

Garantens storlek

Storleken på Garanten ska motsvara ¼ av enhetens bredd. Minsta storlek (31 mm) används när ¼ av formatbredden blir mindre än 31 mm.

På udda format behöver storleken justeras utifrån ögonmått för bäst presentation och läsbarhet. 

Layoutversioner av Garanten

Det finns två grundläggande versioner av Garanten och dess utformning.

 • A

  Grundutförandet för all varumärkeskommunikation är att använda den kompletta Garanten med texten "Bra mat från Lantmännen" och med en placering nere till vänster på enheten.

 • B

  I vissa bestämda kanaler och ytor använder vi en anpassad version av Garanten, främst för förpackningar samt ramverk och hemsidor i digitala medier. Garanten har då en nerbantad utformning där textbudskapet endast förmedlar "lantmännen", för att kunna vara läsbart i små storlekar.

  Placering av denna version är på höger sida

  • på en förpackning i övre högra hörnet för att gå fri från lister i butikshyllorna och få en nära placering till produktvarumärkets logotyp

  • på en hemsida i nedre högra hörnet för att minst störa innehållet och enklast vara åtkomlig vid surf på mindre skärmar

Alternativ vit ljus bakgrund

Då vi inte har en skuggning bakom garanten finns ett alternativ med grön markering kring cirkeln som kan användas där bakgrunden är vit eller mycket ljus.

När det krävs anpassning av storleken för korrekt presentation

Garanten har en fast placering i nedre vänster kant och storlek att utgå från, i förhållande till den enhet där den ska appliceras.

På små ytor gäller att minsta storlek används när ¼ av formatbredden blir mindre än 31 mm.

På stora ytor eller ytor av udda format behöver storleken anpassas för en korrekt presentation.
Exempel 1: På en stortavla vid en Maxi-parkering, där skulle 1/4 av bredden ge en oproportionerligt stor garant, varför den med ögonmått behöver dras ner för rätt balans; på enheten och i förhållande till pvm logotyp. 

Exempel 2: På en roll up eller annan hög & smal yta skulle storleken 1/4 av bredden ge en oproportionerligt liten Garant, varför den ska justeras upp för rätt balans.

Vid osäkerhet kontakta identity@lantmannen.com för rådgivning.