Klimat & Natur - Bandet

Den primära förpackningsmärkningen för Klimat & Natur utgörs av ett omslutande band. På följande sidor visas hur bandet ska användas.

Designsystem - Förpackning

Förpackningar är odlingskonceptets huvudsakliga bärare. Märkningen används för att lyfta fram att produkten är producerad enligt odlingsprogrammet Klimat & Natur.


Designsystemet för märkningen är olika beroende på om det är en produkt som är producerad helt enligt odlingsprogrammet eller om det är en produkt där endast någon/några komponenter är odlade enligt programmet, s.k sammansatt produkt.

Bilden till vänster visar schematiskt de fyra olika varianterna och på följande sidor visas tillämpningen av märkningen.

På förpackning

Förpackningen är bandets huvudsakliga bärare. Märkningens används för att lyfta fram att produkten är producerad enligt odlingsprogrammet Klimat & Natur.

Bandet får extra stor effekt i butikshyllan genom dess placering då det "hakar i" förpackningen jämte och bildar på så sätt en sammanhängande enhet.

Konceptet tydliggörs även genom bandets övergång till baksidan, där utrymme ges för information kring odlingsprogrammet.

Applicering av bandet

Friyta
Se till att de vita grupperna i banden inte kommer för nära kanterna. Centrera bandet genom att mäta upp överlappningen i appliceringsytans centrum.

På förpackning
När märkningen förekommer på förpackningar som står i varuhyllan strävar vi efter att få en armkrokseffekt. Nedan visas hur bandet placeras för att skapa denna effekt.

På övriga kontaktytor
På övriga kontaktytor kan märkningen placeras mer fritt i höjdled.
Märkningen bör fortfarande centreras på ytan.

På ensam yta
När enbart märkningen förekommer på en yta, t.ex en affisch, placeras märkningen centrerat över ytans vertikala mittlinje.

Med text och budskap
Märkningen placeras centrerad på ytor med text och andra budskap, antingen i toppen eller botten av ytan.

Applicering textruta

Systemet för baksidans utförande är flexlibelt för att passa olika typer av  förpackningsslag. Nedan visas de tre olika storlekarna på Klimat & Naturs inforuta, där odlingsprogrammet beskrivs.

Största inforutan
Använd i första hand en fyrfärgslösning samt med logotypen i Pantone. Inga skuggor på designelementen. Tänk på att inte använda för liten grad på den finstilta negativa texten.

Mellanstorlek på inforutan
Använd i första hand en fyrfärgslösning samt med logotypen i Pantone.
Inga skuggor på designelementen.

Ministorlek på inforuta
Använd i första hand en fyrfärgslösning samt med logotypen i Pantone.
Inga skuggor på designelementen.

Förpackning plano

Märkningen omsluter förpackningen i form av bandet som övergår till baksidan med mer information om odlingsprogrammet.

Till vänster visas hur bandet går hela vägen till limkanten på ritningen. Notera att bandet ska ha samma vinkel där förpackningen limmas ihop så att det upplevs jämt.

Armkrokseffekten

Armkrokseffekten på förpackningar när de ställs i butikshyllan är en viktig del av designen.

Linjering
Märkningens utfall på framsidan av förpackningen ska linjera med varandra för att säkerställa en god armkrokseffekt.

Önskad effekt
Vid korrekt utförd design ska märkningen upplevas likt detta på förpackningen.