Klimat & Natur - Bandet

Den primära förpackningsmärkningen för Klimat & Natur utgörs av ett omslutande band. På följande sidor visas hur bandet ska användas.

På förpackning

Förpackningen är bandets huvudsakliga bärare.
Märkningens används för att lyfta fram att produkten är
producerad enligt odlingsprogrammet Klimat & Natur.
Bandet får extra stor effekt i butikshyllan genom dess
placering då det "hakar i" förpackningen jämte och bildar på
så sätt en sammanhängande enhet. Konceptet tydliggörs
även genom bandets övergång till baksidan, där utrymme ges
för information kring odlingsprogrammet.

Applicering av bandet

Friyta
Bokstaven N används för att mäta upp friytan för att säkerställa att
grafiken i bandet inte kommer för nära kanterna. Centrera bandet
genom att mäta upp överlappningen i appliceringsytans centrum.

På förpackning
När märkningen förekommer på förpackningar som står i varuhyllan
strävar vi efter att få en armkrokseffekt. Nedan visas hur bandet
placeras för att skapa denna effekt.

På övriga kontaktytor
På övriga kontaktytor kan märkningen placeras mer fritt i höjdled.
Märkningen bör fortfarande centreras på ytan.

På ensam yta
När enbart märkningen förekommer på en yta, t.ex en affisch, placeras märkningen centrerat över ytans vertikala mittlinje.

Med text och budskap
Märkningen placeras centrerad på ytor med text och andra budskap, antingen i toppen eller botten av ytan.

Förpackning plano

Märkningen omsluter förpackningen i form av bandet
som övergår till baksidan med mer information om
odlingsprogrammet.
Till höger visas hur bandet går hela vägen till limkanten
på ritningen. Notera att bandet ska ha samma vinkel där
förpackningen limmas ihop så att det upplevs jämt.

Armkrokseffekten

Armkrokseffekten på förpackningar när de ställs i butikshyllan är en viktig del av designen.

Linjering
Märkningens utfall på framsidan av förpackningen ska linjera med
varandra för att säkerställa en god armkrokseffekt.

Önskad effekt
Vid korrekt utförd design ska märkningen upplevas likt nedan på
förpackningen.