Konceptdesign

Olika projekt och koncept kan få en egen design för att tydligare hålla ihop ett material visuellt. Den egna designen baseras då alltid på Lantmännens grafiska byggstenar och har vår logotyp som avsändare, men att konceptet kan ges egna anpassningar.

Här visar vi på riktlinjer och olika exempel för att förtydliga detta.

Som utgångspunkt är det vårt varumärke, Lantmännen, som ska känneteckna och kunna bära allt det vi gör och det är alltid Lantmännen med vår logotyp som är avsändare.

 

Generella regler

Lantmännen är alltid avsändare

Lantmännens designprogram styr

Vi gör inga tillägg till koncernlogotypen

Vi skapar inte unika ”brands” direkt under koncernvarumärket

Alla koncept utvecklas i samarbete med kollegor på avd Varumärke & Marknadsföring.

 

Exempel: Klimat & natur 

Klimat & Natur är Lantmännens odlingsprogram för
framtidens jordbruk. Det är ett Lantmännengemensamt koncept med ett flertal olika målgrupper inom koncernens affärsområden. 

Det är en garanti på att produkten
du köper bidrar till en minskad miljöpåverkan och större
biologisk mångfald.

Här hittar du som jobbar med Klimat & Natur hjälpmedel, verktyg och riktlinjer.

Exempel: Framtidsgården - Bjertorp