Hantering av Garanten i Sociala medier

Garanten presenteras i alla samanhang där våra produktvarumärken kommunicerar. Inom sociala medier är det främst via Facebook, Instagram och Youtube vi är aktiva och där vi har direktiv och stöd för hanteringen men samma grundläggande direktiv gäller alla typer av kanaler.