Hantering av Garanten i Sociala medier

Garanten presenteras i alla samanhang där våra produktvarumärken kommunicerar. Inom sociala medier är det främst via Facebook, Instagram, Youtube och Twitter vi är aktiva och där vi har direktiv och stöd för användningen.