Hantering vid digital implementering

Dessa sidor riktar sig till dig som ska ska tillämpa de grafiska byggstenarna för digitala ändamål. Innehållet ska ses som ett komplement till och en anpassning av de allmänna grafiska byggstenarna och går i huvudsak igenom undantag och tillägg.

Vad vi vill uppnå

Lantmännen är ett framtidsorienterat och innovativt lantbrukskooperativ. Våra webbplatser är ett av våra viktigaste skyltfönster och ska både skapa intresse hos allmänheten och stolthet hos våra medlemmar.

Av dessa anledningar är det extra viktigt att våra digitala kanaler förmedlar Lantmännens värden genom att ha ett modernt formspråk och att vi tar tillvara på de möjligheter som digitala medier medför.

 

Sociala medier

Lantmännen består av många bolag och vi har många olika konton på sociala medier. Här läser du mer om hur vi arbetar med profilering där.