Hantering vid digital implementering

Dessa riktlinjer ska främst spegla hur Lanmännen ska upplevas på webben i färg, typgrafi och generell layout.

Vi håller en ren layout med tydlig typografi, gott om utrymme/whitespace och sparsmakat med färgelement, till förmån för textens innehåll och ett rikt bildmaterial. Designen ska ses som en tydlig budbärare och guide till relevant innehåll.

Riktlinjerna beskriver i huvudsak färg och typografi som tillsammans utgör den uppdaterade grafiska identiteten för webben, version 2023.

Riktlinjer innehåller regler för typsnitt, färger och bildexempel. Den visar också hur några vanligt förekommande designelement ser ut och hur man använder den nya typografin och färgpaletten. 

Genom att följa denna kommer vi på sikt att skapa ett enhetligt grafiskt uttryck som kan bibehållas. Det innebär även på sikt att Lantmännen som varumärke vårdas och att det blir tydligare för våra målgrupper vad vi står för och vilken nytta vi genererar för dem med alla våra webbplatser.

Innehållet ska ses som ett komplement till och en anpassning av de allmänna grafiska byggstenarna.

Vad vi vill uppnå

Lantmännen är ett framtidsorienterat och innovativt lantbrukskooperativ. Våra webbplatser är ett av våra viktigaste skyltfönster och ska både skapa intresse hos allmänheten och stolthet hos våra medlemmar.

Av dessa anledningar är det extra viktigt att våra digitala kanaler förmedlar Lantmännens värden genom att ha ett modernt formspråk och att vi tar tillvara på de möjligheter som digitala medier medför.

 

Enhetligt i sociala medier

Lantmännen består av många bolag och vi har många olika konton på sociala medier. Här läser du mer om hur vi arbetar med profilering där.