Hantering vid digital implementering

Dessa sidor riktar sig till dig som ska ska tillämpa de grafiska byggstenarna för digitala ändamål. Innehållet ska ses som ett komplement till och en anpassning av de allmänna grafiska byggstenarna och speglar främst hur Lanmännen ska upplevas på webben färgmässigt och typografiskt.

Vi håller en ren layout med tydlig typografi, gott om utrymme/whitespace och
sparsmakat med färgelement, till förmån för textens innehåll och ett rikt
bildmaterial. Designen ska ses som en tydlig budbärare och guide till relevant
innehåll.


Riktlinjerna beskriver i huvudsak färg och typografi som tillsammans utgör den uppdaterade grafiska identiteten för webben

Vad vi vill uppnå

Lantmännen är ett framtidsorienterat och innovativt lantbrukskooperativ. Våra webbplatser är ett av våra viktigaste skyltfönster och ska både skapa intresse hos allmänheten och stolthet hos våra medlemmar.

Av dessa anledningar är det extra viktigt att våra digitala kanaler förmedlar Lantmännens värden genom att ha ett modernt formspråk och att vi tar tillvara på de möjligheter som digitala medier medför.

 

Sociala medier

Lantmännen består av många bolag och vi har många olika konton på sociala medier. Här läser du mer om hur vi arbetar med profilering där.