Vår tonalitet

Budskapet är det avgörande i all kommunikation eftersom det konkret visar vilka vi är och vad vi vill ge våra kunder.

Tonaliteten, personligheten, beskriver vilka känslor Lantmännen vill uttrycka och förmedla i ord, bild och layout oavsett verksamhet och marknad. Det är den direkta speglingen av våra värderingar (som riktar sig inåt) men istället uttryckt som mottagarens upplevelse av oss.

Tonalitet i layout och budskap

Tonaliteten vilar på tre teman – ”Engagerande”, ”Insiktsfulla” och ”Äkta”.  Därför ska all vår kommunikation:

 • Ge ett varmt, levande och mänskligt intryck.
 • Kännetecknas av ljus och luftighet (med hjälp av rymd och rena ytor). 
 • Vara mjuk och personlig, lätt, ledig och med glimten i ögat. 

Här nedan kan du läsa mer och få stöd när du ska briefa en byrå eller godkänna kommunikationsmaterial.

Engagerande

Vi vill uppfattas som innovativa, nyfikna och lyhörda

Vad det är:

 • Att skapa intresse och involvera andra
 • Att alltid utgå ifrån våra intressenters perspektiv
 • Att vara tillgänglig och bjuda in till öppen dialog
 • Att leda utvecklingen framåt genom att visa konkreta exempel på långsiktigt ansvarstagande
 • Att internt agera med Handlingskraft vilket bidrar till vårt engagemang

Vad det inte är:

 • Att endast föra envägskommunikation
 • Att endast investera i frågor med intern vikt
 • Att kommunicera och diskutera på en svårtillgänglig nivå som t.ex. gör att intressenterna inte kan delta eller ta till sig det

Insiktsfulla

Att vara insiktsfull handlar om att göra rätt sak för rätt mottagare. Det visar sig t. ex. i design- och budskapsanpassningar för specifika målgrupper. Anpassa kommunikationen efter plats och tillfälle.

Vad det är:

 • Att se saker på ett nytt sätt genom att kombinera nya insikter med tidigare erfarenheter, ansvar och sunt förnuft
 • Att med både djup och bredd vara kunnig inom hela kedjan från jord till bord
 • Att ständigt arbeta för att förstå kunder och konsumenter samt den omvärld de lever i
 • Att internt agera med Helhetssyn och på det sättet hitta insiktsfulla lösningar och möjligheter

Vad det inte är:

 • Att genomföra enskilda åtgärder utan att se dem i ett sammanhang utifrån hela kedjan
 • att haka på nya trender  eller se för mycket till hur andra aktörer agerar utan att värdera deras egentliga mervärde
 • Att sakna relevant kunskap inom hållbar utveckling och ansvarsfullt producerad mat
 • Att passivt reagera och endast agera på yttre omständigheter såsom lagar och förordningar

Äkta

Har sin grund i vilka vi är, var vi kommer ifrån och vad vi vill vara. Det vi gör är naturligt och enkelt.

I bildval handlar det bland annat om naturligt ljus och människor i sin naturliga miljö. Vad gäller trycksaker väljer vi obestruket och miljögodkänt papper.

Vad det är:

 • Att  vara ärliga och ta ansvar för våra handlingar
 • Att agera med trovärdighet och vara transparenta med såväl styrkor som förbättringsområden
 • Att sträva efter naturliga råvaror och ansvarsfulla arbetsmetoder
 • Att internt agera med Öppenhet och transparens

Vad det inte är:

 • Att förstora upp goda sidor och förneka de som är mindre bra
 • Att visa upp en fasad som inte tål en granskning
 • Att man gör marknadsmässiga åtgärder som inte byggs utifrån ett reellt intresse för frågan
 • Att alla råvaror är helt naturliga av princip även om det medför t.ex. försämrad kvalitet