Nedladdningsbara garanter

TV – Reklam och Sponsring

Som avsändare eller garant i våra reklamfilmer

Vid de tillfällen när Lantmännen och våra produktvarumärken framträder i Tv gäller samma direktiv för hantering av Garanten, oavsett om det handlar om en reklamfilm eller ett sponsorskap. 

Oavsett om det är Koncernen eller Produktvarumärken som är avsändare, ska Garanten med texten ”Bra mat från Lantmännen” användas, placerad antingen som garant (till vänster) eller avsändare.

Riktlinjer för Garantens placering i Tv - När produktvarumärken är avsändare

En placering för alla tillfällen
Reklamfilmens sista bild ska byggas upp utifrån Garantens placering, så att inga störande element hamnar intill eller bakom placeringen eller tvetydigheter kring avsändare bildas.

Garanten ska ligga på i 3 sekunder
För bäst effekt ska Garanten ligga på i minst 3 sekunder i slutskedet av reklamfilm eller sponsorskap.

Storlek och placering
Beroende på reklamfilmens bildformat kan Garantens storlek skilja sig för att se så bra ut som möjligt.

  • Bredden på Garanten ska täcka 1/4 av bildformatets totala bredd.
  • Placering av Garanten är i nedre vänstra hörnet av ytan. Avstånd till nederkant ska vara höjden av den gröna flaggan i Garanten.

Vid varje tillfälle ska den fasta placeringen av Garanten användas och planeringen av tv-reklamen ska göras med det i åtanke. 

Se till så att Garanten inte upplevs som en avsändare.

Animerad Garant
Garanten kan användas som en statisk del av slutrutan eller animeras in. 
Garanten ska inte fadas in in eller klippas in i bild.

Utgångsläget är att fokus ska ligga på avsändaren, om det är en förpackning i bild eller logotyp. Vid tillfällen då slutbilden ligger på en längre tid väljs den animerade Garanten i slutskedet.

Kanalernas regler vid sponsorskap
Vissa kanaler har regler som styr vad som får visas i rutan vid sponsorskap av tv-program. Antalet budskap och köpdrivande kommunikation får inte förekomma.

Kontakta identity@lantmannen.com för frågor och nedladdning

Exempel på animerad garant från Korvbrödsbagarn

Garanten animeras in i samband med att Korvbrödsbagarn logotype visas i slutet, för att koppla vurmärket till Lantmännen. 

Generellt och allmänna rekommendationer

 

  • Om du väljer att visa/filma produktvarumärkets förpackning, ska Garanten alltid synas tydligt på förpackningen för ökad igenkänning och effekt.

  • Så tidigt som möjligt plocka in budskapet för produktvarumärket och Garanten, då vi har så kort tid på oss i dessa samanhang. Ofta kommer budskapet in sent i sekvenserna.