Gårdsnamn först

I Logotypen Bjertorp – Framtidsgården är Bjertorp överordnat. Denna logotyp används på välkomstskyltar för att välkomna besökare till Bjertorp men även i sammanhang när man vill framhäva gården Bjertorp mer än konceptet Framtidsgården.

Samma regelverk för frizon och minsta storlek gäller.

Exempel, platsspecifika skyltar

I Logotypen Bjertorp – Framtidsgården är Bjertorp överordnat. Denna logotyp används för välkomstskyltar för att välkomna besökare till Bjertorp men även i sammanhang när man vill framhäva Bjertorp överordnat Framtidsgården.

Nedan visar vi på några exempel på de platsspecifika skyltarna som är tänkta för gården Bjertorp.