Gårdsnamn först

I Logotypen Bjertorp – Framtidsgården är Bjertorp överordnat. Denna logotyp används på välkomstskyltar för att välkomna besökare till gården Bjertorp men även i sammanhang när man vill framhäva gården mer än konceptet Framtidsgården.

Vi arbetar idag med två gårdsnamn inom konceptet, Bjertorp och Viken. Samma regelverk för frizon och minsta storlek gäller.

Exempel, platsspecifika skyltar

I Logotypen Bjertorp – Framtidsgården är Bjertorp överordnat. Denna logotyp används för välkomstskyltar för att välkomna besökare till Bjertorp men även i sammanhang när man vill framhäva Bjertorp överordnat Framtidsgården.

Här visas ett exempel på  platsspecifik skylt som är tänkta för gården Bjertorp.

Gårdsnamnet först

Frizon runt logotypen

Samma regel för frizon gäller till gårdslogotyp som konceptlogotyp.