Ladda ner Lantmännens symbol

Symbolen får användas separat utan ordbilden ”Lantmännen” där den inte har rollen som avsändare, t. ex. på sidor i en presentation, på profilprodukter eller i ett skyltsystem.

symbol_2021.zip

Visa alla

Lantmännens symbol

Vår symbol kallas Grodden

Vår symbol är en stiliserad grodd som har varit vår symbol sedan 1971. Den står för kärnan i våra verksamheter och visar på på det ansvar vi tar för grödorna och jorden vi brukar. Grodden har ett starkt igenkänningsvärde och den enskilt starkaste identitetsbäraren vi har.

Symbolen får användas separat utan ordbilden ”Lantmännen” när den inte har rollen som avsändare - t. ex. i en presentation, på profilprodukter eller i vårt skyltsystem.