Nedladdningsbara garanter

Digitala kanaler

Vår grundstrategi går ut på att i alla kanaler visa att Lantmännen står bakom och stöttar våra varumärken - som en garant.

I alla våra digitala kanaler, med fokus på webbplatser för våra produktvarumärken och sociala plattformar gör vi detta genom en gemensam sidfot och en grafisk bild av garanten.

På det viset gör vi kopplingen tydlig för besökaren att förstå och enkelt att läsa vidare om oss och våra andra verksamheter. 

Garanten på webbsidor för produktvarumärken

Garanten läggs automatiskt på webbsidor som ligger i vårt gemensamma nätverk för hemsidor, Green Web Framework. Garanten på webbsidor är interaktiv, och länkar till en informationstext om Lantmännen som ligger under sidfoten på samtliga sidor.

Garanten är ett krav
Garanten ska användas på alla hemsidor för våra produktvarumärken inom livsmedel och för alla varumärken som omfattas av Garanten riktlinjer. Det gäller både inom Food och Non-food och tydliggör vem som står bakom varumärket.

Garanten hanteras centralt och är utformad för att vara responsiv och fungera bra i mobilläge.

Av samma utrymmesskäl som på förpackningar används en anpassad version av Garanten för webbsidor, se bild här intill.

På vilka marknader gäller Garanten?
På hemsidor mot de nordiska marknaderna är detta ett krav. På övriga marknader är det valbart att använda sig av garanten i produktvarumärkets marknadsmaterial. Där en hemsida har nordiska språk/språkval, ska Garanten adderas.

Läs mer om Garantens två grundversioner här.

Garanten i desktop-läge

I desktop-läge visas garanten i nedre högra hörnet av webbläsaren, och följer med när man scrollar. Vid klick på garanten scrollar webbläsaren ner till botten av sidan, där mer information om Lantmännen samt en länk till lantmannen.se visas.

Kontakta Lantmännen Digital Specialist för inkoppling av Garant på din sida.

Garanten i mobilt läge

I mobilt läge visas garanten i nedre högra hörnet av webbläsaren, och följer med när man scrollar. Vid klick på garanten scrollar webbläsaren ner till botten av sidan, där mer information om Lantmännen samt en länk till lantmannen.se visas.

Läs mer om Lantmännens digitala implementering av visuell identitet och hantering av Garanten i digitala kanaler här.