Digitala kanaler - Webbsidor för produktvarumärken

Vår grundstrategi går ut på att i alla kanaler visa att Lantmännen står bakom och stöttar våra varumärken - som en garant.

På alla våra webbplatser för våra produktvarumärken gör vi detta genom en gemensam sidfot och en grafisk bild av garanten, som hänger fast på sidan. På det viset gör vi kopplingen tydlig för besökaren att förstå och enkelt att läsa vidare om oss och våra andra verksamheter. 

Garanten på webbsidor för produktvarumärken

Garanten läggs automatiskt på webbsidor som ligger i vårt gemensamma nätverk för hemsidor, Green Web Framework. Garanten på weebsidor är interaktiv, och länkar till en informationstext om Lantmännen som ligger under sidfoten på samtlga sidor.

Garanten är ett krav
Garanten ska användas på alla hemsidor för våra produktvarumärken inom livsmedel B2C och för varumärken som omfattas av Garanten på ett tydligt sätt. Det gäller både Food och Non-food och tydliggör vem som står bakom varumärket.

Garanten hanteras centralt och är utformad för att vara responsiv och fungera bra i mobilläge.

Av samma utrymmesskäl som på förpackningar används en kort-version av Garanten för webbsidor.

Garanten i desktop-läge

I desktop-läge visas garanten i nedre högra hörnet av webbläsaren, och följer med när man scrollar. Vid klick på garanten scrollar webbläsaren ner till botten av sidan, där mer information om Lantmännen samt en länk till lantmannen.se visas.

Kontakta Lantmännen Digital Specialist för inkoppling av Garant på din sida.

Garanten i mobilt läge

I mobilt läge visas garanten i nedre högra hörnet av webbläsaren, och följer med när man scrollar. Vid klick på garanten scrollar webbläsaren ner till botten av sidan, där mer information om Lantmännen samt en länk till lantmannen.se visas.