Fordon

Med fordon menar vi:

  • Tjänstebilar
  • Bulkbilar
  • Lastbilar med och utan släp
  • Servicebilar

Fordon är en strategisk och kostnadseffektiv bärare för att bygga varumärket
Lantmännen. Våra fordon ska vara vita och bära koncernlogotypen enligt guideline.

Undantaget är förmånsbilar, dvs tjänstebilar som huvudsakligen används för andra ändamål än kundbesök. 

Nya fordon som köps in eller kontrakteras ska lackeras vita och förses med koncernlogotypen i färg. Arbetsprocessen beskrivs på Lantmännens intranät Inside.

Exempel på lastbil

Våra fordon är vita.
Där det finns möjlighet färgar vi in en detalj i grönt, företrädesvis backspegeln, för att ge en klick av identitet.

Exempel på personbil