Fordon

Med fordon menar vi:

  • Tjänstebilar
  • Bulkbilar
  • Lastbilar med och utan släp
  • Servicebilar

Fordon är en strategisk och kostnadseffektiv bärare för att bygga varumärket
Lantmännen. Våra fordon ska vara vita och bära koncernlogotypen enligt guideline.

Undantaget är tjänstebilar som huvudsakligen används för andra ändamål än kundbesök. 

Nya fordon som köps in eller kontrakteras ska lackeras vita och förses med koncernlogotypen i färg. Arbetsprocessen beskrivs på Lantmännens intranät Inside.

Exempel på lastbil

Exempel på personbil