Våra grafiska byggstenar

De grafiska byggstenar som presenteras här ligger till grund för vår visuella identitet. Att utgå från samma byggstenar ger ett bättre och tydligare genomslag i vår kommunikation. 

Byggstenarna uppdateras och kompletteras med jämna mellanrum. Är det någon fil du saknar så ta kontakt med identity@lantmannen.com