Tillämpa designen. Exempel på fasta och rörliga bärare

I detta avsnitt om tillämpningar visar vi hur identitetens beståndsdelar sätts ihop till layout. Här hittar du designelement specifika för Lantmännen samt inspirerande exempel som visar hur vår identitet ska implementeras.

I vår formgivning strävar vi efter ett kraftfullt och aktivt grundintryck med en grön och varierad färgsättning. Vi använder en bred grön färgpalett för att skapa en livfull känsla,  genom att applicera den gröna färgskalan på typografi, linjer, piktogram och informationsgrafik. Det gröna balanseras med ljusa ytor för att skapa dynamik och tillgänglighet.

Den sandfärgade bakgrunden accentuerar användningen av grönt och skapar ett mjukt intryck. Layout ska skapa ordning och reda och guida mottagaren i budskapshierarkin genom en stadig och genomarbetad formgivning.

Fasta bärare

I vissa kanaler och på vissa bärare och kommunikation är hanteringen av Lantmännens grafiska byggstenar fastslagen, det finns inte rum för anpassningar eller egna lösningar. Ofta finns fastslagna verktyg för beställningar.