Lantmännen som avsändare

Lantmännen kommunicerar mot konsument på ett övergripande plan. Det gör vi genom att tala om vårt arbete och de satsningar vi gör samt visar på de styrkor Lantmännen har.

Ambitionen är att stärka vårt varumärke och genom det våra olika affärer i alla verksamheter. 

 

Regler

 • I Lantmännens kommunikation (när Lantmännen som koncern är avsändare) använder vi enbart koncernlogotypen som avsändare.

 • När ett Lantmännen-bolag kommunicerar används respektive bolagslogotyp som avsändare. 

 • När två eller fler Lantmännen-bolag är gemensam avsändare, används koncernlogotypen. Läs mer under "Familjevarumärket"

 • När ett eller flera Lantmännenägda produktvarumärken är avsändare, används Garanten. Läs mer under "Lantmännen som Garant".

 

Placering

 • Vi utgår från en placering i nedre högra hörnet.

 • Därefter övre vänstra hörnet.

 • I vissa fall kan avsändaren placeras centrerat, framför allt i reklamfilm och digital kommunikation. Se exempel nedan.

 • Hantering och placering av logotyp, med friytor och i relation till andra enheter, läs mer under Grafiska byggstenar/Logotyp

 

Exempel

Exempell på centrerad placering. Här med Garanten som avsändare, som var den gällande lösning fram till 2021.

Reklamfilm - Centrerad placering

Reklamfilm - centrerad placering

Reklamfilm - centrerad placering

Ett bolag som avsändare

När ett Lantännenbolag kommunicerar till kunder används bolagslogotypen. I övrigt följer bolag samma visuella riktlinjer som Lantännen i övrigt.

 

 

Regler

 • Bolagslogotyp används endast i B2B kommunikation.

 • För att undgå repetition och förvirring används koncernlogotypen när två eller fler bolag är gemensam avsändare.

  • På samma sätt undivker vi att presentera fler än en symbol (vår grodd) per sida/enhet.

 • Hantering av pvm logotyper tillsammans med bolagslogotyp regleras enligt riktlinjerna här