Växthuset

Växthuset eller Växthusprogrammet är ett utbildningsprogram och en accelerator för idéer inom livsmedel och jordbruk. 

Med hjälp av erfarna facilitatorer och mentorer kan interna och externa idéer utvecklas och vässas. Idéer som har valts ut av ett ”draknäste” kan utvecklas vidare av lämplig avdelning inom Lantmännen eller av ett Växthusteam.

Kommunikationen av Växthuset följer Lantmännens identitet men har ett par anpassade lösningar.   

Logotyp

I kommunikation används en anpassad logotyp, bestående av namnet "Växthuset" och ett anpassat piktogram, taget från Lantmännens piktogrambibliotek.

 

Mer information & Kontakt

Kontakta oss om du behöver mer information kring konceptet och dess hantering.

Jakob Söderström

Mer material internt & externt

För dig som är intresserad av Växthuset och arbetar inom Lantmännen finns en utförlig presentation och genomgång på Lantmännen Inside.

Läs mer om Växthuset här

För externa besökare: Läs mer på lantmannen.se

Logotens versioner

Det finns tre varianter av logotypen:

  • Primär lösning
  • Primär lösning med budskap
  • Horisontell lösning

 

Exempel på användning

Här ett annonsexempel där Växthuset använder sin negativa logotyp och egen framställd bild, men helhetsintrycket är fortfarande Lantmännen.

Bildmanér framtaget för konceptet.