Konceptdesign - Klimat & Natur

​​​​​​​Klimat & Natur är ett Lantmännengemensamt koncept med ett flertal olika målgrupper inom koncernens affärsområden.  Här hittar du som jobbar med Klimat & Natur hjälpmedel, verktyg och riktlinjer.

Klimat & Natur är Lantmännens program för framtidens jordbruk - ett viktigt steg mot våra långsiktiga klimatmål och en mer hållbar produktion. Med åtgärder för biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan har vi sedan 2015 minskat vårt klimatavtryck från odlingen av vete enligt programmet med 30 procent, och samtidigt skapat gynnsammare förutsättningar för både sånglärkor och insekter. Vi gör det med fortsatt god avkastning från odlingen och hög kvalitet på spannmålen.

De lantbrukare som odlar enligt programmet arbetar efter de senaste av våra utvecklade odlingsmetoder, bland annat fossilfria bränslen på gårdarna, klimatsmart mineralgödsel, precisionsodling med GPS-teknik samt anläggning av lärkrutor och blommande zoner på åkern. 

Mer information & Kontakt

Kontakta oss om du saknar något eller behöver hjälp med produktion av kommunikationsmaterial:

Per Holgård, per.holgard@lantmannen.com, +46105561179 

Mark Robinson, mark.robinson@lantmannen.com, +46105563652

 

Mer material internt

För dig som är intresserad av konceptet och arbetar inom Lantmännen finns en utförlig presentation och genomgång av kommunikationsplattformen på Lantmännen Inside.

Läs mer om Klimat & Natur här