Hantering av märkningar på förpacking

Till förpackningsdesignen ingår i flera fall användning av både externa och egna märkningar med direktiv kring storlek och placeringar som måste hanteras i varje enskilt projekt.

För att få en tydlig hantering och enhetlig lösning tillsammans med Lantmännens Garant finns direktiv för hur dessa ska hanteras på våra produktvarumärkens förpackningar. 

 

Märkningen - Från Sverige

Enhetlig hantering av Från Sverige

Från Sverige är en viktig USP och en märkning som ska hanteras på bästa sätt. Riktlinjer för hur märkningen ska placeras på förpackningarna och anpassas efter layout och Lantmännens Garant finns framtagna och ska följas. Riktlinjerna finns upplagda på Inside.

För mer information, vänligen prata med din kontakt på Lantmännen eller identity@lantmannen.com.

Egen märkning av produktegenskaper

Våra gemensamma förpackningssymboler är kopplade till bl a livsmedlets innehåll och
näringsvärden och kan användas av hela Lantmännen koncern.

Symbolerna är framtagna för att förenkla arbetet med förpackningsdesign och harmonisera vårt bildspråk mot konsument.
Symbolerna kan användas på alla typer av livsmedelsförpackningar och de finns tillgängliga i fyra Nordiska språk och även utan språk.

Guideline för när och hur symbolerna kan användas hittas via länken på höger sida.
Användningen av gemensamma symboler rekommenderas men är frivilligt.

Enhetlig hantering av USP från Lantmännen

Många av Lantmännens produkter använder samma slags märkningar för att lyfta fram produktens egenskaper. För att skapa en enhetlig lösning tvärs varumärkesportföljen finns egna symboler och riktlinjer framtagna som ska användas. 

Den egna märkningen av produktegenskaper går visuellt i linje med Lantmännens Garant. Dessa två enheter ska hanteras gemensamt med utgångspunkt i Lantmännens grafiska identitet.

Riktlinjer för placering

Vi delar in förpackningarn i olika ytor som vi förhåller oss till.

Prio 1 - Yta för produktnamn och varumärke. Garanten har sin placering i övre högra hörnet av alla förpackningar och skapar en tydlig koppling till avsändande produktvarumärke. 

Prio 2 - En yta vigt åt Från Sverige. Gärna i anslutning till produktnamnet. Märkningen ska där möjligheten finns placeras fristående från andra märkningar.

Prio 3 - En yta för mer grundläggande märkning och information.

Intern märkning - Vi försöker samla vår egen märkning på en sida av förpackning, i den högra nedre halvan av förpackningen.

Placering på förpackning

Vertikal fördelning

Vi försöker samla all märkning via en vertikal fördelning i första hand. I den fördelningen samlas den egna märkningen på en sida av förpackningen. På det viset får vi en lösning där Lantmännen-information - Garanten och märkningar - grupperas tillsammans.

Horisontell fördelning

Alternativet är en horisontell fördelning, där interna märkningar placeras på höger sida.

Hantering av extra information

Ibland räcker inte symbolen till för att tydliggöra innebörden. Då använder vi ytan i Garantens textruta för att komplettera detta. 

Märkning samt textinformation placerar under Garanttexten med samma formatering. Symbolerna inverteras mot den gröna bakgrundsfärgen.

Storlek på märkning

  • En märkning kan vara lika stor som höjden på Garanten.
  • Vid fler än ett märke, eget eller externt, ska dessa hålla samma storleksförhållande 
  • Minsta storlek är 13 x 13 mm.

Exempel

Exempel - Förpackningar

Två exempel på hur applicering av egen märkning på förpackning.

Exempel - Webb

Exempel på hur märkning kan användas i andra kanaler, här på webben.

Exempel - Dagligvaruhandel

Exempel på hur märkning kan hanteras i andra miljöer och enheter.

Märkning - Överblick befintliga symboler

De olika märkningarna finns att ladda ner i nedladdningsrutan på denna sidas övre hörn.