Konceptlogotyp

Ladda ner filbiblioteket och komplett arbetsmaterial för hantering av Klimat & Natur. 

KLIMAT & NATUR verktygslåda.zip

Visa alla

Logotyp med budskap

Klimat & Natur logotypen kan appliceras med budskap på en eller två rader. På den här sidan beskrivs tillämpningen

En textrad

Justeringszoner
Dessa zoner används för att mäta friytan kring logotypen samt
exempelvis linjera text med logotypen.

Friyta
Likt den vanliga logotypens friyta mäts en kvadrat från bandets höjd. 50% av en sådan kvadrat ger friytan för själva logotypen. 50% av denna kvadrat ger texten/budskapets friyta till kanten.

Generellt ska budskapen hållas korta och koncisa. Budskapen ska alltid kommuniceras i versalgement.

Budskap
Vid långa budskapstexter ska textstorleken inte bli mindre än ”Klimat & Natur” som i exemplet nedan. Använd Istället logotypen med två rader.

Två textrader

Justeringszoner
Dessa zoner används för att mäta friytan kring logotypen samt exempelvis linjera text med logotypen.

Friyta
Likt den vanliga logotypens friyta mäts en kvadrat från bandets höjd. 50% av en sådan kvadrat ger friytan för själva logotypen. 50% av denna kvadrat ger texten/budskapets friyta till kanten. Generellt ska budskapen hållas korta och koncisa. Budskapen ska alltid kommuniceras i versalgement.

Budskap
Vid långa budskapstexter ska textstorleken inte bli mindre än Klimat & Natur som i exemplet nedan.