Framtidens Jordbruk

För att skapa förutsättningar för en hållbar primärproduktion med halverad klimatpåverkan vart tionde år, för att nå klimatneutralitet 2050, har vi skapat konceptet Framtidens Jordbruk. 

Konceptet har en egen logotyp som ska användas i samtliga sammanhang där konceptet och dess arbete presenteras. 

Konceptlogotyp

En spärrad version av Lantmännen Serif helt i versaler.

Logotyp med undertext

Logotyp kompletterad med en beskrivande undertext. 

Exempel på användning

Här ett exempel från rapporten "Framtidens Jordbruk".