Lantmännen som Avsändare

Lantmännen är en koncern med flertalet bolag inom olika verksamheter som har samma visuella idenitet.

Med många olika produktvarumärken på olika marknader förekommer det olika lösningar för hur en avsändare hanteras. Här tydliggör vi de olika alternativen.