Lantmännen som Avsändare

Lantmännen är en koncern med flertalet bolag inom olika verksamheter som har samma visuella idenitet.

Med många olika produktvarumärken på olika marknader förekommer det olika lösningar för hur en avsändare hanteras och kopplingen till Lantmännen. Här tydliggör vi de olika alternativen.

 

Lokalföreningar

Till familjen av bolag och verksamheter som arbetar med Lantmännens varumärke och visuella identiet hör även Lantmännens lokalföreningar.

11 lokalföreningar är anslutna till Lantmännen. Föreningarna är självständiga juridiska enheter, dvs ekonomiska föreningar som är medlemmar i Lantmännen och har rätten att arbeta med Lantmännens identitet, och följer därmed riktlinjerna i denna manual.

Se mer om lokalföreningar under Utbudsannonsering och Butiker.