Ladda ner våra typsnitt

Typsnitten Lantmannen Serif och Lantmannen Sans är viktiga beståndsdelar i vår identitet som skapar igenkänning i kommunikationen och som vi måste använda konsekvent.

Lanmännen Serif används till rubriker och brödtext.

Lantmännen Sans används till tabeller, bildtexter och som brödtext i digitala kanaler.

LM Sans 2.0_Desktop_för grafisk produktion.zip LM Sans 2.0_Office.zip LM Sans 2.0_ Webb.zip LM Serif 2.0_Desktop_för grafisk produktion.zip LM Serif 2.0_Office.zip LM Serif 2.0_Webb.zip

Visa alla

Lantmännens typografi

Vi är stolta över att presentera Lantmännen Serif och Lantmännen Sans - våra egna typsnitt! Övergången från våra gamla typsnitt kommer att ske succesivt i alla Lantmännens kanaler.

Lantmännens typsnitt

Typografin är en viktig beståndsdel i vår identitet som skapar igenkänning i kommunikationen och vi använder oss därför konsekvent av våra typsnitt.

Användning

Vi använder alltid versal/gemen text för bästa läsbarhet. Vill du accentuera enstaka ord eller meningar, använd kursiv text eller den blå kickfärgen.

Rubrik
I rubriker används  Lantmannen Bold. 
Stora rubriker ger intryck och är identitetsskapande. Använd korta rubriker.
Utgå från följande inställningar:
Radavstånd: 95%
Bokstavsmellanrum: 0
Kerning: Optisk

Mellanrubrik/Ingress
Mellanrubriker och ingresser sätts i Lantmannen Medium. 
Utgå från följande inställningar:
Radavstånd: 115%
Bokstavsmellanrum: 0
Kerning: Metrisk

Brödtext
Brödtext sätts i Lantmannen Regular. Spalter är vänsterställda med så få avstavningar som möjligt. 
Utgå från följande inställningar:
Radavstånd: 120%
Bokstavsmellanrum: +5
Kerning: Metrisk

Färg på rubriker

Våra rubriker ska vara stora och gröna. Vi arbetar också med tvåfärgade rubriker som ett sätt att skapa identitet och igenkänning. När vi ger typografin färg ökar vi mängden grönt i en layout, därför görs även ingresser och mellanrubriker med fördel gröna.
Tänk på att variera de gröna färgerna.

Exempel på flerfärgade rubriker

Typografi i digitala medier

Vi har tagit fram riktlinjer för hur vår identitet ska hanteras i digitala kanaler, med bland annat stöd för hantering av typografi. Vad används till rubriker, brödtext, i knappar, tabeller och bildtexter. 

Läs med om det under Digital implementering.