Banners

Banners på websidor är en utmaning, både till format och kanal. Här försöker vi nå en snabb igenkänning i hög konkurrens och stort brus.

Bildmaterial är svårt att hitta för alla format, men fungerar bra när det lyckas. För att sticka ut kan vi jobba med en ren typografisk lösning. 

Bakgrundsfärg primärt sandfärg med en variation av grön ton fungerar bra som enklare alternativ. Som variation i innehållet kan piktogram användas.

En banner följer våra generella riktlinjerna för hur logotyp, bild, text etc. ska hanteras på en yta med den enda skillnaden att ytan ofta är mindre och därmed mer svårarbetat. 

Variant

Som ett enklare alternativ kan sandfärg användas som bakgrund.