Skyltar Framtidsgården

På plats och på väg till Bjertorp eller annan gård inom konceptet är skyltningen en viktig del av kommunikationen för gården. För att stärka konceptet Framtidsgården – Bjertorps identitet är ett konsekvent hanterat uttryck viktigt.


I detta avsnitt visar vi på principskisser på hur dessa skyltar kan se ut och hur vi arbetar med typografi och logotyper.

Skyltfärger och grundläggande element

Tillsammans med den beiga bakgrundsfärgen utgör den gröna ramlinjen grundelementen för dessa skyltar.

Beige bakgrund

Pantone: 9080 C, 9080 U
CMYK: 4 / 5 / 8 / 0
RGB: 247 / 242 / 236
HEX: #F7FEC

Ramlinje
Den gröna ramlinjen ligger jämnt till kanterna och i hörnen,
placera en fyrkant för att säkerställa ett lika stort avstånd i alla
hörn.

Exempel på skyltar för Framtidsgården

Välkomstskylt för infart
Här använder vi logotypen Bjertorp - Framtidsgården

Vägvisningsskylt för landsväg/motorvägar
För skyltar placerade intill allmän väg följer vi Trafikverkets direktiv och grafiska utfrormning. 

Skylt för fält
På fälten där vi kommunicerar specifika odlingar så kommuniceras grödan i LM Serif Bold, spärrning/knipning +/-0.

Vi använder här den Primära logotypen för konceptet Framtidsgården - Bjertorp i toppen av skylten och i botten placeras Lantmännens koncernlogotyp.

Skylt med orienteringskarta
På kartskyltar kommunicerar vi med LM Serif Bold i rubriker.
Underrubriker såsom "höstvete 334" kommuniceras med LM Serif Medium. Underrubriker i LM Sans Medium och Regular.

Samtliga typsnitt används med spärrning/knipning +/-0.


Här använder vi Bjertorp-logotypen för att kommunicera att marken på kartan tillhör just gården Bjertorp.

Illustration bygger på Lantmännens formspråk och tas fram centralt.

Skylt för Odlingsruta
Vid skyltning av odlingsrutor på ett demo-fält kommunicerar vi med LM Serif Bold i huvudrubriken. Underrubriker i LM sans medium och punktlista i LM Sans Regular. Samtliga typsnitt används med spärrning/knipning +/-0.

Logotyperna används på samma sätt här som på skylt på fält (se föregående sida).