Youtube

Det är viktigt att Garanten visas korrekt i våra sociala kanaler. Nedan hittar du anvisiningar och exempel på hur Garanten används på Youtube.

Beskrivning

För att synliggöra kopplingen till Lantmännen ska meningen ”Bra mat från Lantmännen” finnas i beskrivningen under rubriken ”OM”.

Möjligheten att visa Garanten på YouTube är begränsad eftersom formatet på omslagsbilden varierar beroende på skärmens bredd.

Läs mer om Youtubes riktlinjer för bilder här.

Riktlinjer för Garantens placering på Youtube - När produktvarumärken är avsändare

En placering för alla tillfällen
Reklamfilmens sista bild ska byggas upp utifrån Garantens placering, så att inga störande element hamnar intill eller bakom placeringen eller tvetydigheter kring avsändare bildas.

Garanten ska ligga på i 3 sekunder
För bäst effekt ska Garanten ligga på i minst 3 sekunder i slutskedet av reklamfilm eller sponsorskap.

Storlek och placering
Beroende på reklamfilmens bildformat kan Garantens storlek skilja sig för att se så bra ut som möjligt.

  • Bredden på Garanten ska täcka 1/4 av bildformatets totala bredd.
  • Placering av Garanten är i nedre vänstra hörnet av ytan. Avstånd till nederkant ska vara höjden av den gröna flaggan i Garanten.

Vid varje tillfälle ska den fasta placeringen av Garanten användas och planeringen av Youtube-reklamen ska göras med det i åtanke. 

Se till så att Garanten inte upplevs som en avsändare.

Animerad Garant
Garanten kan användas som en statisk del av slutrutan eller animeras in. 
Garanten ska inte fadas in in eller klippas in i bild.

Utgångsläget är att fokus ska ligga på avsändaren, om det är en förpackning i bild eller logotyp. Vid tillfällen då slutbilden ligger på en längre tid väljs den animerade Garanten i slutskedet.

Kontakta identity@lantmannen.com för frågor och nedladdning

Exempel på animerad garant från Korvbrödsbagarn

Garanten animeras in i samband med att Korvbrödsbagarn logotype visas i slutet, för att koppla vurmärket till Lantmännen. 

Exempel från GoGreen

Garanten visas i samband med att GoGreens logotype visas, för att koppla vurmärket till Lantmännen.

Exempel från Kungsörnen

Garanten visas i samband med att Kungsörnens logotype visas, för att koppla vurmärket till Lantmännen.