Annonser, affischer och säljblad

Här visas några exempel på olika typer av enheter som används idag och vad som ska tas hänsyn till vad gäller utformningen. Viktigt att designen är genomgående i samtliga enheter och kanaler.

Rubrik på bild

Rubrik placeras med fördel på bild, med en förstärkande transparent färgplatta.

Rubrik på bild

Exempel med topbild samt transparent grön färgplatta.

Förstärkande bakgrund

Delar av annonsen kan framhållas genom att gruppera med hjälp av bakgrundsfärg. Antingen olika nyanser av grönt eller sand-färgen. 

Genom att använda en mörkare grön bakgrund kan en produkt framhävas. 

Färgplatta på bild
När färgplattor används på bild arbetar vi med transparens för att undvika alltför dominant färg och skapa ett djup i annonsen.

Skapa uppmärksamhet

Med hjälp av den runda formen kan vi uppmärksamma ett specifikt erbjudande, som en ny produkt. Arbete gärna med de gröna färgerna men här kan den blå funktionsfärgen vara effektiv - kom ihåg att text i cirkel är kort och koncis.