Bildmanér - generellt

Bildmanéret är i huvudsak åkerfält tagna med perspektiv
ovanifrån med inslag av en eller flera diagonala linjer.
Bilden anpassas så att den diagonala linjen följer Klimat &
Natur logotypen. På följande sidor visas några exempelbilder
med logotypen inplacerad.

På förpackningar

På förpackning används mer traditionella bilder på öppna landskap. Idealiska inslag är det varma ljuset, den blåa himlen med lätta moln samt rörelse och harmoni. Det är av stor vikt att motivet återspeglar det spannmål förpackningen innehåller och att bilden är tagen i Sverige.