Bildmanér - generellt

Bildmanéret är i huvudsak åkerfält tagna med perspektiv
ovanifrån med inslag av en eller flera diagonala linjer.
Bilden anpassas så att den diagonala linjen följer Klimat &
Natur logotypen. På följande sidor visas några exempelbilder
med logotypen inplacerad.