Nedladdning - Garanten för förpackningar

För förpackningar, alla språkversioner

Garanten_PACKAGING.zip

Visa alla

Garantens övergripande riktlinjer för svensk och nordisk marknad

Samtliga av Lantmännens produktvarumärken omfattas av strategin med vår Garant. Alla förpackningar på de nordiska marknader ska bära Garanten. enligt direktiven nedan.

Primär lösning

Garantens band förlängs runt förpackningen och hänger ihop med textrutan som placeras på den intilliggande sidan. Är det inte möjligt att placera textrutan på intilliggande sidan delas band och ruta upp och vi använder en sekundär lösning. Markeringen på bandet visar var Garanten ska högerjusteras mot förpackningens kant när bandet förlängs.

  1. Garanten placeras ALLTID på framsidan i det övre högra hörnet på förpackningen.
  2. Garantens storlek förhåller sig alltid till förpackningens storlek och inte till varumärkesdesignen.
  3. Garantens band ska förlängas och knytas samman med textrutan.

Notera 1: Det kan finnas förpackningstyper där dessa regler är svåra att applicera. Vid dessa specifika tillfällen gäller det att hitta den bästa möjliga lösningen med hjälp av riktlinjerna i det här underlaget. I samtliga fall där reglerna inte kan tillämpas görs en genomgång med David Lundgren på Avd Reklam & Varumärke för godkännande.

Notera 2: I fall där bakgrunden är mycket ljus används en version av Garanten med en enkel grön skugga bakom symbolens vita platta. 

Marknader

Garanten ska finnas med på alla förpackningar på de nordiska marknaderna. Övriga marknader är garanten valbar.

Exempel på Garanten på förpackningar, primär lösning

En påse

har utökat friyta på grund av otydliga eller limmade kanter.

Kartong

har tydliga kanter att förhålla sig till.

Liggande format med limmad kant.

Placering anpassas tillsammans med layout.

Förpackningstorlekar

Förpackningarna i ett högsmalt format och kan delas in i tre olika storlekar; små-, mellan- och stora. Indelningen utgår alltid från förpackningens bredd.

Det kan finnas en del förpackningstyper där regelverket kan bli svårt att tillämpa, vid dessa specifika tillfällen gäller det att hitta den bästa möjliga lösningen med hjälp av riktlinjerna i det här underlaget.

Primära storleksförhållanden:

  • Små förpackningar <–100 mm = Garanten är 21 mm bred.
  • Mellan förpackningar 100–150 mm = Garanten är 26 mm bred.
  • Stora förpackningar 150–200 mm = Garanten är 31 mm bred.

I fall där det primära utgångsläget frångås, ska en avstämning med David Lundgren på Marknad och Varumärke göras för godkännande.

Friyta

Höjden på Garantens band kallas friyta. Om avståndet mellan Garanten och förpackningens logotyp/varumärke är mindre än friytan ligger de för nära varandra. Eller avstånd från förpackningskant.

Om detta är fallet ska förpackningens logotyp/varumärke minskas ned eller flyttas så att både Garanten och avsändare får plats. Se exempel i vänster bild. 

Friyta plastpåsar

På plastpåsar ökas friytan från överkant med hänsyn till förpackningstyp, se höger bild.

Garantens placering

Garanten placeras på förpackningens övre högra hörn. Avståndet till kant ska vara friytan ovan.

Vid påsar med otydliga eller limmade hörn ökas friytan. Säkerställ konsenvent placering för förpackningstypen.

Sekundärt alternativ - uppdelade element

På vissa förpackningstyper är utrymmet begränsat så Garant och textruta inte kan sitta ihop. Då får man separera dem.

Garanten placeras som vanligt på förpackningens framsida i toppen av högra hörnet och textrutan placeras på sidan eller baksidan. När Garanten och textrutan måste separeras av utrymmesskäl ska även textrutan ha en knapp med grodden i anslutning.

Typografi Storleksförhållandet mellan brödtext och rubrik i textrutan är 20%. Vi utgår alltid efter brödtexten, eftersom den är satt i den minsta storleken.

Sätts brödtexten i 7,3 pt blir rubriken 8,76 pt, det vill säga 20% större.

Minsta storlek 5 pt. Detta för att säkerhetsställa läsbarheten. 

Typsnitt:

  • Lantmännen Serif Bold/Medium för rubriker
  • Lantmännen Sans för brödtext
  • Texten är alltid negativ vit.

Sekundärt alternativ 1b – Förpackningstyper utan distinkt kant

Förpackningstyper utan distinkt kant, exempelvis limmade påsar, har en speciell variant av Garanten för att få ett mjukare och mer naturligt avslut på bandet.

Högra delen av bandet förlängs runt hörnet och slutar på sidan av förpackningen. Änden på bandet får ett pilformat slut istället för att kapas helt rakt. Hur långt bandet förlängs är upp till varje enskild förpackning då det alltid finns olika mycket utrymme att nyttja.

Textrutan placeras på annan plats på förpackningen.

Om Garantens band högerlinjerar med högerkanten av förpackningsritningen, finns risken att den försvinner in på sidan och blir otydlig när förpackningen fylls upp. Särskilt viktigt är att hela texten ”Lantmännen” på Garanten syns tydligt på framsidan.

I detta exempel använder vi oss av sekundärgarant 1b. Dock är det helt öppet att använda sig av den variant av Garant som lämpar sig bäst.

Sekundärt alternativ 2 – Små förpackningar

Den här lösningen kan användas på mycket små förpackningar med väldigt litet utrymme. Då utgår den separata textrutan. Vi utnyttjar det förlängda bandet och placerar där en kortare informationstext. Bandet får även ett mjukt avslut.

Språkalternativ

Förpackningar som används till flera marknader använder alla språk i Garantens textruta.

Om förpackningen endast används på en marknad, används det språket till texten.

Idag finns Garanten på dessa språk:

- Danska
- Engelska
- Finska
- Nordiska språk (Dk, Fi, No & Se)
- Norska
- Svenska

Exempel på garanten implementerad på förpackningar

Här visas olika exempel med Garantens placering i övre högra hörnet. Storleken på Garanten är antingen 21, 26 eller 31 mm, beroende på förpackningens bredd.

Exempel GoGreen

Garantens bredd 18 mm. Förpackningens bredd 72 mm.

Exempel START!

Garantens bredd 26 mm. Förpackningens bredd 143,5 mm.

Exempel AXA

Garantens bredd = 31 mm. Förpackningens bredd = 192 mm.