Färg

Tillsammans med vår logotyp och typsnitt är färgskalan det som är kärnan i vår identitet och som skapar igenkänning hos betraktaren.

Färgcirkel

Vi arbetar främst med den mörkare gröna färgen i vår palett. Det ger en bra kontrast mot innehållet samt låtar vår primära gröna färg, som används i logotypen, att framträda bättre.

För stora ytor med grönt upplevs lätt som för "tung", därför behöver den gröna färgen vägas upp av en större del vitt och sand i digitala kanaler. Använd färgcirkeln härintill som en tumregel.

Primära identitetsfärger

Mörkt grön - #1E6E37
All Lantmännens kommunikation baseras på den gröna färgskalan. Försök att hitta en balans så att den gröna färgen alltid är synlig i alla vyer samtidigt som den inte tar över helt. I Lantmännens ramverk för webb används den mörkare gröna färgen mer. Den mörkt gröna används i den globala menyn och som tonplatta ger den en god kontrast till vit text. Används även som H1 (headline 1) på både vitt och sand light

Vit - #FFFFFF
Vitt används rikligt för att ge luft och skapa bra fokus till alla grafiska element. Vitt ger ett lugn och separerar ytor från varandra för att undvika ett rörigt intryck och för att kunna gruppera innehåll. Vitt används även som rubriker på gröna tonplattor.

Stödfärger

Sand - #ECE2D6
Den sandfärgade används i tre olika toner där “Sand light” i huvudsak används. T.ex. till tonplattor för att gruppera och lyfta fram innehåll. Den ska inte ta över grönt eller vitt i en layout. 

Sand ljus - #F4EEE6
Sandfärgat används som stöd i form av bakomliggande tonplattor och för att gruppera innehåll.

Sand mörk - #E2D4C2
“Wet sand” används i de få fall där skiljelinjer behövs.

Primär Grön - #23A73F
En anpassning av vår primära gröna färg har idag en begränsad användning men kan användas till mindre grafiska detaljer eller informationsgrafik.

Textfärg

Träkol - #201E1A
För textfärg används en blandad svart färg, Träkol, som är mörk men inte helt svart för att ge ett mjukare intryck än helt svart.

Träkol används till all text utom H1:or för att inte “slita ut” det gröna som Lantmännen förknippas med och för att ge plats åt ett färgrikt bildmaterial och piktogram där grönt till stor del ingår.

Se våra grundfärger under Grafiska byggstenar.

 

Skiljelinjer

För att upplevelsen av skiljelinjer ska vara likartade används tre färgvärden som är anpassade till den bakgrundsfärg de ligger på. 

Vit bakgrund - #D6D6D6

Sandfärgad bakgrund - #D4CEC4

Grön bakgrund - #7C9E87

Vart använder vi färg?

Exempel: Träkol till rubriker och text

Med en egen grå färg ger vi rubriker mer svärta som tar för sig och framträder tydligt på sidorna. I bröd blir texterna mer distinkta och lättare att läsa.

Charcoal används till all text utom H1:or för att inte “slita ut” det gröna som Lantmännen förknippas med och för att ge plats åt ett färgrikt bildmaterial och piktogram där grönt till stor del ingår.

Exempel: Lantmännen mörkt grön

Vår mörkt gröna nyans används till bården på sidans huvud, infärgade block och detaljer som länkar, knappar etc. Det är den mest frekvent använda färgen.

Vi använder vår mörka gröna färg till H1 rubriker. Den ger god kontrast som tonplatta till vit text. Används även som H1 på både vitt och sandfärgat. Den mörkgröna ska även användas som länkfärg överallt där den inte används till tonplatta istället, med vit text.

Exempel: Vit färg

Vitt används rikligt för att ge luft och skapa bra fokus till alla grafiska element. Vitt ger ett lugn och separerar ytor från varandra för att undvika ett rörigt intryck och för att kunna gruppera innehåll. Vitt används även som rubriker på gröna tonplattor.

Exempel: Sand light

 

Sandfärgat används som stöd i form av bakomliggande tonplattor och för att gruppera innehåll.