Färg

Tillsammans med logotyp och typsnitt är färgskalan det som skapar igenkänning.

Färgcirkel

På webben upplevs den gröna färgen lätt som för "tung" om den används på för stora ytor. Därför behöver den gröna färgen vägas upp av en större del vitt och sand i digitala kanaler. Använd färgcirkeln som en tumregel.

Användningsområden

Grönt
All Lantmännens kommunikation baseras på den gröna färgskalan. Försök att hitta en balans så att den gröna färgen alltid är synlig i alla vyer samtidigt som den inte tar över helt.

Vit & sand
För att balansera den gröna färgen använder vi vit & sand.

Grå
Textfärg istället för svart.

Blå
Den blå färgen används t. ex. för att accentuera och lyfta fram ett grafiskt element. Den ska inte användas som bakgrund eller ta över grönt i en layout.

Sekundära färger
Denna färgskala ska användas för informationsgrafik. Den ska inte användas som bakgrund eller ta över grönt i en layout.

Exempel: Grönt 1

Exempel: Grönt 2

Exempel: Grönt 3

Exempel: Sand

Exempel: Blått