Rörliga bärare

I samanhang där Lantmännen arbetar med olika budskap finns möjlighet till svängrum i utformningen. De grafiska byggstenarna är desamma men anpassningar görs för olika tillfällen.