Arbets- och profilkläder

Arbetskläder

Lantmännens arbetskläder är utvalda främst för produktion och butik. Det finns kollektioner för verkstadsarbete, livsmedelsproduktion, varselkläder med mera.

Arbetskläder har en fast profilering och ett verktyg för beställning.

Logotyp:
Placering vänster bröst/vänster ben. Kan vid behov placeras på lock till fickor etc. Primärt originalversionen av logotypen, vid undantagsfall används logotyp med viot text. Främst används koncernlogotypen oavsett bolag. 
Storlek 85 mm.

Eventuellt personnamn och produktvarumärkeslogotyper:
Placering höger bröst, på samma baslinje som "Lantmännen" i logotypens placering.
Använd typsnittet Lantmännen Sans för text.

För mer information och beställning av material se  Lantmännens intranät.

Profilkläder

Lantmännens profilkläder används inom olika områden; inom försäljningsarbete, på mässor och event, inom friskvårdsaktiviteter, för privat bruk eller som kundgåvor. Profileringen är anpassad efter respektive område.


Till Shopen: http://www.lantmannen.profilestore.com/

Till Shopen externa besökare: http://www.consumer.lantmannen.profilestore.com/