Printannons

För att skapa en återkommande enhetlighet i våra annonser utgår vi från samma struktur och tonalitet.

  • För specifika varumärkes-logos hänvisar vi till bildbanken eller respektive Brand Manager.
  • Rollen/tjänsten ska skrivas Titel, Plats (ex: Brand Manager, Stockholm)
  • Den första paragrafen ska på ett inspirerande sätt beskriva rollen tjänstens utformning, ansvar och kvalifikationskrav. Fokusera på vad kandidaten får ut utav tjänsten.
  • Den andra paragrafen beskriver divisionen. Du hittar inspiration i de fyra hörnpelarna och i manifestet.
  • Slutligen en länk till Lantmannen.com/karriar

En printannons går att likna vid en längre ”teaser” och mer information ska göras tillgänglig i fullängdsannonsen på lantmannen.com/karriar. Se ordgränserna här intill.

Exempel: Kort printannons

Exempel: Medellång printannons

Exempel: Liggande printannons

Anpassa textmängderna

En printannons går att likna vid en längre ”teaser” och mer information ska göras tillgänglig i en digital annons på lantmannen.se/karriar

Ordgränser för olika annonstyper:

  • ¼ sida: < 220 ord
  • ½ sida: < 350 ord
  • Rinkannons: < 30 ord