Hantering i sociala medier

Lantmännen är en koncern med flera bolag som delar en gemensam visuell identitet. I sociala medier skapas och används kanaler och konton relativt fritt och hantering av grafik behöver ett enhetligt framträdande.

Målet är att kunna skapa igenkänning både när Lantmännen är huvudavsändare samt agerar garant för våra olika produktvarumärkena

 

 

Lantmännen är avsändare

För ett enhetligt framträdande behöver vi agera på samma sätt, oavsett om det är bolag eller koncernen som kommuncierar i våra egna kanaler. Här visas förslag på hur Lantmännen bör använda de fördefinierade ytorna i respektive kanal för effektivast presentation där Lantmännen är avsändare.

Riktlinjerna bygger på vad som ger bäst signalvärde och igenkänning.

Produktvarumärke som avsändare = Garanten

När våra produktvarumärken använder sociala medier agerar Lantmännen garant. Garanten används till ramverket samt i sponsrade annonser, inte i flödet.

Här visas hur vi får in strategin i de olika kanalerna, hur vi bäst visualiserar detta i de begränsade utrymmen som kanalerna erbjuder (i huvudet, i inlägg, i flödena…).

Viktigt att få en bra balans mellan varumärket som avsändare och Lantmännen som garant, utan att störa innehållet i flödet.

Här läser du mer om Lantmännen som Garant till produktvarumärken i sociala medier.

Profilbild

För att skapa ett enhetligt intryck, inom kanalen och mellan kanaler i sociala medier,  ska samtliga bolag inom Lantmännen koncern använda vår symbol (Grodden) som profilbild.

Grodden har ett starkt igenkänningsvärde och används redan idag som profilbild på olika konton på sociala medier. Detta eftersom texten på Lantmännen-bolagens logotyper blir för liten och svårläst i sociala kanaler på mobilen, och skapar en ojämnhet mellan bolag/konton.

Använd grodden med primär grön färg, inga undertexter eller payoffer.

Namn i Sociala medier

Vi använder samma struktur på användarnamn i alla sociala kanaler (i den mån det går). Som användarnamn används varumärket, så som det kommuniceras.

Till exempel: Lantmännen Maskin. Använd alltså inte bolagets hela registrerade namn, till exempel Lantmännen Maskin AB, eller Lantmännen Unibake Sweden AB

Namn  
Som namn används varumärket och landets namn. Till exempel: Lantmännen Maskin. Se exempel på när namngivning av konton avviker.

Namn för internationella bolag
Om ett bolag finns i flera länder ska namnet bestå av varumärkets namn och landet. Till exempel: Lantmännen Maskin Sverige.

Namn på lokalnivå
Om det är en verksamhet på lokal nivå behövs inte landets namn. Då räcker det med varumärket och sedan namnet på den lokala platsen. Till exempel: Lantmannen Maskin Reisijärvi.

Omslagsbild/cover på Facebook

Välj en omslagsbild från Lantmännens uppdaterade bildbank som symboliserar det specifika affärsområdet. Denna yta ska vara inspirerande och väcka positiva känslor till varumärket.

När Lantmännen är avsändare fäller vi inte in Garanten, Knappen eller Flaggan i omslagsbilden, och inte heller några andra logotyper. Vi visar inte heller produktförpackningar i omslagsbilderna eftersom många logotyper på en liten yta ger ett rörigt intryck.

Undvik collage, det blir sällan snyggt.

Bildstorlek: 820 x 310 pixlar.
I mobil visas bilden i 640 x 360 pixlar så var noggrann med placering om det är text i bilden.

Följ i övrigt Facebooks senaste riktlinjer för omslagsbilder som
finns här.

Bilder i flöde och stories på Facebook

Användning av logotyp
Vi fäller inte in logotyper i bilderna i kanalernas flöden. Anledningen är att sociala medier ska upplevas som personliga.
Undantaget är om bilden är ett citat från Lantmännen. Då ska varumärkets logotyp läggas nere i högra hörnet på bilden. Se exempel på bild med produktförpackning. (Inlägg på Lantmännens Facebook sida.)

Bilder på produktförpackningar
Om en produkts förpackning syns i bild ska både produktvarumärket och Garanten vara väl synliga, vilket även bör tas  hänsyn till vid fotografering.

Bilder i flöde och stories på Instagram

Användning av logotyp
Vi fäller inte in logotyper i bilderna i kanalernas flöden. Anledningen är att sociala medier ska upplevas som personliga.
Undantaget är om bilden är ett citat från Lantmännen. Då ska varumärkets logotyp ligga nere i högra hörnet (se exempel till
höger).

Bilder på produktförpackningar
Om en produkts förpackning syns i bild ska både produktvarumärket och Garanten vara väl synliga, vilket även bör tas hänsyn till vid fotografering.

Bilder i flöde på Twitter

Användning av logotyp
Vi fäller inte in logotyper i bilderna i kanalernas flöden. Anledningen är att sociala medier ska upplevas som personliga.
Undantaget är om bilden är ett citat från Lantmännen. Då ska varumärkets logotyp ligga nere i högra hörnet.

Bilder på produktförpackningar
Om en produkts förpackning syns i bild ska både produktvarumärket och Garanten vara väl synliga, vilket även bör tas hänsyn till vid fotografering.

Exempelbild

Se exempel på Lantmännens Twitterkonto på bilden.

Kanalbild/channel art på YouTube

Välj en kanalbild från Lantmännens bildbank som symboliserar det specifika affärsområdet. Denna yta ska vara inspirerande och väcka positiva känslor till varumärket.

När Lantmännen är avsändare fäller vi inte in Garanten, Knappen eller Flaggan i kanalbilden, och inte heller några andra logotyper. Vi visar inte heller produktförpackningar i kanalbilden eftersom många logotyper på en liten yta ger ett rörigt intryck.

Undvik collage, det blir sällan snyggt.

Följ i övrigt Youtubes riktlinjer för kanalbilder som finns här.

Bilder i flöde på LinkedIn

Användning av logotyp
Vi fäller inte in logotyper i bilderna i kanalernas flöden. Anledningen är att sociala medier ska upplevas som personliga, och ingen gillar en person som pratar om sitt varumärke eller produkt hela tiden. 

Undantaget är om bilden är ett citat från Lantmännen. Då ska varumärkets logotyp ligga nere i högra hörnet (se exempel till vänster). 

Bilder på produktförpackningar
Om en produkts förpackning syns i bild ska både produktvarumärket och Garanten vara väl synliga, vilket även bör tas hänsyn till vid fotografering.