Varumärkets grunder

Lantmännen har en tydlig position som lantbruksföretag och en tydlig positionering även inom livsmedel i Sverige. Vi kopplas till ursprung, bönder, trovärdighet och ansvar från jord till bord.

Vår ambition är att vara en innovativ och ledande aktör även i framtiden. Vi ska arbeta vidare med kraften i den starka kopplingen till våra ägare – svenska bönder – med alla unika fördelar som det innebär. Därmed kan vi också öka sammanhållningen i all vår kommunikation och få ut mer för våra investeringar.

Vår visuella identitet ska förmedlar Lantmännen som ett framtidsorienterat och innovativt lantbrukskooperativ.