Har du frågor eller funderingar?

Om det uppstår frågetecken kring hur direktiven ska tolkas får du gärna höra av dig. Vi diskuterar gärna detta i ett tidigt stadium i arbetsprocessen för att kunna fånga upp och styra en produktion rätt.

Kontakt

Chef Identitet & Design
David Lundgren
Mobil:  0705-16 42 37
E-post:   david.lundgren@lantmannen.com