Header

På webben är headern det första besökaren möts av och den viktigaste avsändaren för Lantmännen. Därför är det extra viktigt att vara tydlig och konsekvent i utförandet.

Allmänt

Gör headern i huvudsak vit så att den skiljer sig från den globala menyn. Använd den positiva versionen av logotypen för tydlighetens skull. Använd sandfärgen för undermenyer och utfällda delar. 

Textfärgen i menyn bör vara grå och inte grön. Som typsnitt lämpar sig Lantmännen Sans bäst. 

För att visa besökaren var denne befinner sig så blir texten grön och ett grönt streck läggs under länken.

I bild: Header i desktop och mobil

Global meny

På webbplatser i Lantmännens ramverk ska den gröna globala menyn ligga med i toppen. Vid scroll ligger menyn kvar medans globla meny försvinner.
Ta hänsyn till detta i övrig design.

I mobil placeras den globala menyn under sitenavigationen i hamburgermenyn.