Garanten på förpackningar

Garanten ska finnas med på samtliga livsmedelsförpackningar för alla våra produkttyper inom livsmedel, både B2B och B2C. Det gäller för alla Lantmännens produktvarumärken.

Garanten används även på valda förpackningar inom non-food B2C & B2B.

Garantens ska användas på den svenska marknaden samt på nordiska förpackningar. Implementeras från hösten 2018 på marknader utanför Sverige. Inom Non food används garanten på utvalda varumärken och produkter.