Framtidsgården

Framtidsgården består av en anpassad symbol
och ordbilden Framtidsgården + det specifika gårdsnamnet.

Denna logotyp är ett av våra viktigaste element för att kommunicera våra demogårdar. Det är här framtidens jordbruk, skapas, testas och tas vidare till andra gårdar.

I dagsläget är det främst gärdarna Bjertorp och Viken som används inom konceptet. 

 

Framtidsgården

Bakgrund och konceptets användningsområden

Designriktlinjer

Beskrivningar kring framtaget material - Logotyp, färger & piktogram

Exempel på användning

Konceptdesign i användning