Logotype & symbol

Logotypen består av symbolen Grodden och ordbilden Lantmännen, samt i förekommande fall ett bolagsnamn.

Allmänt

På webben är Lantmännens logotyp placerad uppe till vänster och mot vit bakgrund. Logotypen är satt till mellan 26-38 px höjd beroende på device, se exempel på placering i desktop och mobil i bilden.

Undvik att använda "grodden" separat. 

Garanten

Alla våra produktvarumärken skall använda Garanten. Garanten ska ej kombineras med Lantmännens vanliga logotyp.

Exempel: Garanten på hemsidor (desktop)

Exempel på garantens placering och Lantmännens centralstyrda sidfot i desktop.

Exempel: Garanten på hemsidor (mobil)

Exempel på garantens placering och Lantmännens centralstyrda sidfot i mobil.