Ladda ner vårt färgschema

Ladda ner och installera vårt färgschema för en enklare och säkrare hantering av färgkoderna.

Lantmannen_CMYK.zip Lantmannen_Hex.zip Lantmannen_Pantone_coated.zip Lantmannen_Pantone_uncoated.zip Lantmannen_RGB.zip

Visa alla

Lantmännens färgskala

Grönt är vår färg. Vi hämtar vår färgskala där vi kommer ifrån, från fälten och dess färgväxlingar. Intrycket av Lantmännen ska vara grönt, gärna i olika nyanser. Vi utgår från vår primära gröna färg och lägger därefter till ljusare eller mörkare nyanser efter behov.

Lantmännens färgskala

Tillsammans med logotyp och typsnitt är färgskalan det som skapar igenkänning. Lantmännen använder en grön färgskala. Grönt står för många positiva värden som naturlighet, omtanke och harmoni och grönt ger känslan av en spirande utveckling.

Den gröna färgskalan
All Lantmännens kommunikation baseras på den gröna färgskalan, som består av en grön primärfärg och fem stödjande gröna identitetsfärger.

Funktionsfärger
Den gröna färgskalan kompletteras av tre färger med bestämda funktioner:

  • En blå kickfärg som används t. ex. för att accentuera och lyfta fram ett grafiskt element. Den ska inte användas som bakgrund eller ta över grönt i en layout.
  • En sandfärgad bakgrundsfärg för exempelvis tonplattor.
  • En grå textfärg som kan ersätta 100% svart text där svart text upplevs som alltför kontrastrik mot bakgrunden.

Primär Identitetsfärg

CMYK
78/0/98/0

PANTONE
2422 C, 2423 U

RGB
35/167/63

HEX
23a73f

RAL
6037

Stödjande identitetsfärg Nr 1

CMYK
23/0/57/0

PANTONE
2274 C&U

RGB
215/225/140

HEX
D7E18C

Stödjande identitetsfärg Nr 2

CMYK
40/0/70/0

PANTONE
366 C&U

RGB
180/205/115

HEX
B4CD73

Stödjande identitetsfärg Nr 3

CMYK
58/0/82/0

PANTONE
360 C, 3561 U

RGB
145/185/90

HEX
91B95A

Stödjande identitetsfärg Nr 4

CMYK
90/0/100/15

PANTONE
2258 C, 2426 U

RGB
65/140/65

HEX
418C41

Stödjande identitetsfärg Nr 5

CMYK
100/0/100/35

PANTONE
3500 C&U

RGB
30/110/55

HEX
1E6E37

Kickfärg

CMYK
68/22/1/2

PANTONE
2171 C, 7688 U

RGB
105/160/210

HEX
69A0D2

Sandfärg (Bakgrund)

CMYK
9/11/17/0

PANTONE
9226 C&U

RGB
236/226/214

HEX
ECE2D6

Text

CMYK
0/0/0/90

PANTONE
COOL GREY 11 C, BLACK U

RGB
87/87/86

HEX
575756

Våra färger i print

Här ser du exempel på våra färger i print. Läs gärna mer om de färger vi använder i statistiken i exemplet i avsnittet Färg för informationsgrafik.

Färg i digitala medier

Vi har tagit fram riktlinjer för hur vår identitet ska hanteras i digitala kanaler, med stöd för allt från vilka färger som används på text, länkar, interaktionsobjekt till hantering av logotyp och garanten.

Läs med om det under Digital implementering.

Kontraster mellan våra färger

Det gröna och spirande intrycket skapar vi genom att kombinera de gröna färgerna med varandra. Se till att säkerställa kontrast och läsbarhet genom att välja färgpar med minst två stegs mellanrum i färgskalan.

Läs mer om hur du skapar och använder textplattor i avsnittet ”Tillämpningar” och se på ”Designelement” eller ”Inspirationsexempel”.  

Transparens

Genom att använda färg med transparens kan vi föra in större gröna ytor i en layout utan att upplevelsen blir platt. Det bidrar också till ett intryck av en layout i olika nivåer - “lager på lager”.

Transparensen skapas genom att tonplattan multipliceras på bilden. Välj en grön färg som gör att bilden framträder samtidigt som kontrast mot texter säkerställs.

Det går också bra att använda en vit tonplatta. Istället för att multiplicera plattan mot en bild ställs opacitetsvärdet ner, anpassa värdet för den aktuella bilden.

Hantera färg vid produktfoto

För studiofotografering av våra produkter och av mat har vi tydliga riktlinjer för hur det ska ske ochhur vår gröna färg ska adderas. Läs mer om det här.