Exteriört

Inom Lantmännen har vi en bred variation av byggnader runt om i landet, från silos till fabriker, alla med olika utseende och funktioner. Dessa byggnader är viktiga identitetsbärare för oss och bör snabbt kunna kommunicera vilket företag de tillhör, för samtidigt som byggnaderna fyller en praktisk funktion kan de också föra vårt varumärke vidare ut i världen med hjälp av lite eftertanke.

Förslag på identitetsbärare

Precis som vid interiör inredning och ombyggnad är sparsmakat och enkelt är två nyckelord som gäller vid profilering av byggnader exteriört. Projiceringar och vepor är bra exempel för att stärka varumärket via våra byggnader. Båda lösningarna är lätta att få upp och syns bra. Som alltid håller vi oss till vår tonalitet och glömmer inte vårt ursprung. Större förändringar som kräver ingrepp i byggnadens struktur kan vara svårare att omsätta till verklighet och innebär som regel en högre kostnad.

Större men mindre

Med större exponerade ytor kan det vara lockande att göra något extraordinärt för att profilera Lantmännen mot både allmänhet och samarbetspartners. Dock omfattas profilering på byggnader av större krav och ett omfattande regelverk, vilket gör det mer komplicerat att förändra och utveckla. Innan du gör några förändringar ber vi dig att ta kontakt med någon av våra ansvariga gällande varumärke och byggnader. Du hittar kontaktuppgifter i nederkant på sidan.

Inspiration

Även om vi är väldigt nöjda med huvudkontoret är det bra att vidga sin horisont med jämna mellanrum. Det finns en mängd inspirerande exempel runt om i världen som kan generera idéer att ta hem och utveckla och testa. Här under hittar du inspirationsbilder från olika exteriörer.