Rekryteringsannonser

Identitetsmanualen utgör grunden för våra jobbannonser och innehåller riktlinjer, direktiv och exempel för hur vi upprätthåller vår visuella identitet.

När vi skapar en ny jobbannons ska utgångspunkten för innehållet alltid vara kravprofilen. Kom ihåg att alltid utförligt granska och identifiera rollens krav, samt de egenskaper och erfarenheter som är meriterande för att hitta rätt ton i texten.
Innehållet måste vara inkluderande i den mån att det är förbjudet att på något sätt diskriminera genom att formulera kraven på ett sätt som kan uppfattas som exkluderande.

För mer information läs vår jämställdhets- och mångfaldspolicy.

Tonalitet

  • Fokusera på mottagaren när du skapar jobbannonsen
  • Texten ska skrivas med avslappnad och informell ton
  • Formulera texten i du-form i stil med: “Vi erbjuder dig…” eller “Dina arbetsuppgifter…”
  • Två par ögon-principen: Som tumregel ska vi alltid be en kollega, eller någon som jobbar på den avdelning som vi rekryterar för att läsa igenom och kommentera annonsen

Läs mer om “Tone of voice” på intranätet för mer inspiration

Språk

Generellt ska jobbannonserna skrivas på det språk som rollen kräver. Om tjänsten till exempel är stationerad i Danmark, kommer att utföras på danska, och inte har några krav på engelska ska annonsen skrivas på Danska. Du kan förvänta dig att få ansökningar på det språk som annonsen är skriven på.

Om du anställer positioner på specialistnivå och uppåt måste dessa annonser publiceras på engelska internt på Inside. Om du är osäker på vilken nivå den aktuella positionen motsvarar - rådfråga HR.

Annonsering

Alla jobbannonser måste annonseras internt på Inside (intranät). De jobbannonser som ska annonseras externt ska ävenannonseras på Lantmännens externa karriärsida. Annonser publiceras i Lantmännens gemensamma rekryteringssystem Jobylon.

Använd riktlinjerna i så stor utsträckning som möjligt när du skriver annonsen. Möjligheterna för annonsens struktur kan dock skilja sig mellan olika jobbsajter. I slutändan vill vi att kandidaten besöker vår karriärsida och ansöker där, och därför är det fördelaktigt om jobbannonserna i dessa två kanaler är utformade på liknande vis så att de är enkla att känna igen.

Sociala medier

Vid formulering av bildtext på sociala medier är det viktigt att hålla det lättsamt och kort – inte mer än 2-3 meningar. Vårt manifest och våra hörnpelare innehåller flera inspirerande formuleringar som du kan använda. Bildtexten ska formuleras så att den fångar läsarna och hänvisar dem till fullängdsannonsen på vår karriärsida.

Glöm inte att använda @Lifeatlantmannen och #Lifeatlantmannen i slutet av bildtexterna.

Instagram, Linkedin och Facebook

Om du vill publicera din jobbannons som ett sponsrat inlägg på vårt Instagram-, Linkedin- eller Facebookkonto ber vi dig att kontakta Anna Rydne (anna.rydne@lantmannen.com).

Praktisk information om hur vi skapar annonser