Typografi

En viktig beståndsdel i vår identitet som skapar igenkänning i kommunikationen i samtliga kanaler.

Allmänt

Vi använder oss konsekvent av följande typsnitt:

Lantmannen Serif 
utgör den typografiska grunden i vår visuella identitet. Används främst till rubriker eftersom läsbarheten påverkas när den skrivs i mindre grader.

Lantmannen Sans
Som ett tillägg till Lantmannen Serif finns Lantmannen Sans som används i andra sammanhang, exempelvis i bröd- fakta- och bildtexter. Lantmännen Sans används med fördel till texter i de lägre graderna samt till interaktiv text såsom länkar.

Exempel

Huvudrubriker
Huvudubriker ska vara identitetsskapande och skrivs med Lantmännen Serif Bold och får gärna ta för sig och skrivas stort (ca 4 x brödtextens storlek). Använd gärna någon av våra gröna färger eller lägg den i vitt om den ska ligga på en bild. Undvik andra färger än grön, grå och vit. 

Övriga rubriker och ingresser
Försök att undvika användandet av den gröna färgen i underrubriker och ingresser. Dels för att den gröna textfärgen inte gör sig lika bra på webben som den gör i print, och dels för att länkar redan använder den gröna färgen.

Exempel på storlekar från lantmännen.com: ingress = 1.4 x brödtextens storlek, rubriker 1.2-2 x brödtextens storlek.

Brödtext
Mindre texter bör skrivas med Lantmännen Sans för att läsbarheten på skärm ska bli så bra som möjligt. På lantmännen.com är brödtexten satt till 17px i desktop.

Interaktiv text
Texter i länkar, formulär och andra interaktiva platser gör sig bäst i Lantmännen Sans.