Typografi

En viktig beståndsdel i vår identitet som skapar igenkänning i kommunikationen i samtliga kanaler.

Allmänt

Vi använder oss konsekvent av följande typsnitt:

Lantmannen Serif 
utgör den typografiska grunden i vår visuella identitet. Används främst till rubriker eftersom läsbarheten påverkas när den skrivs i mindre grader.

Lantmannen Sans
Som ett tillägg till Lantmannen Serif finns Lantmannen Sans som används i andra sammanhang, exempelvis i bröd- fakta- och bildtexter. Lantmännen Sans används med fördel till texter i de lägre graderna samt till interaktiv text såsom länkar.

Exempel

Huvudrubriker
Huvudubriker (H1) ska vara identitetsskapande och skrivs med Lantmännen Serif Bold och får gärna ta för sig och skrivas stort. Använd främst våra mörkaste gröna, färg nr 5 eller lägg den i vitt om den ska ligga på en bild. Undvik andra färger än grön, grå och vit. 

Övriga rubriker och ingresser
Vi undviker att använda den gröna färgen i underrubriker och ingresser. Vi väljer att använda vår gröna färg på färre enheter för att framträda bättre - till huvudrubriker samt länkar. Färg är Träkol. 

Brödtext
Till all brödtext och mindre texter arbetar vi med Lantmännen Sans för att läsbarheten på skärm ska bli så bra som möjligt. På lantmännen.se är brödtexten satt till 18/28 px i desktop. Färg ärTräkol.

Interaktiv text
Texter i länkar, formulär och andra interaktiva platser gör sig bäst i Lantmännen Sans.